Trào ngược dạ dày kiêng gì để nhanh khỏi? 9 thực phẩm người bệnh cần tránh xa